Błędy na budowie – rzeczoznawca budowlany radzi, co może zrobić inwestor

Budowa domu to duża inwestycja, która wymaga od nas nakładu sił, czasu i pieniędzy. Decydując się na budowę domu, musimy podjąć szereg decyzji jeszcze zanim ruszą prace budowlane. Nasz wybór jest istotny, bo to od niego zależy, z kim będziemy pracować i kto będzie odpowiedzialny za nadzór nad budową. Dlatego ważny jest wybór dobrego architekta i wykonawcy. Co zrobić, gdy pojawią się błędy na budowie? Jak zabezpieczyć się przed kosztami usunięcia usterek budowlanych? Podpowiada doświadczony rzeczoznawca budowlany.

 

Budowa domu tylko z umową i rękojmią

Błędy na budowie zdarzają się i właściwie nie da się ich całkowicie uniknąć. Nie jest problemem, jeżeli są to niewielkie usterki. Takie drobne błędy zazwyczaj udaje się szybko wyeliminować. Sytuacja komplikuje się, jeśli wykonawca popełnia poważne błędy i na bieżąco ich nie naprawia. W takim przypadku nie możemy mieć pewności, że prace idą zgodnie z zaleceniami projektanta. Dużym problemem są usterki, które dotyczą już zakrytych robót budowlanych. Wówczas ich wykrycie, a później naprawienie, może być bardzo trudne i kosztowne.

Pamiętajmy, że przed skutkami błędów na budowie – technicznymi i finansowymi – możemy się uchronić. Podstawową zasadą, o której powinien pamiętać każdy inwestor, jest podpisanie umowy o pracach budowlanych. Dokument tego typu uchroni nas przed nieprzyjemnościami związanymi z błędami w budownictwie. Przed rozpoczęciem budowy dobrze jest też podpisać rękojmię i gwarancję na roboty budowlane oraz warto wiedzieć, jakie ma prawa i obowiązki ma inwestor

Czym jest rękojmia? Rękojmia to gwarancja, którą podpisuje inwestor z kierownikiem robót. Jest to ten typ zabezpieczenia chroniący nas przed kosztami naprawy błędów na budowie, które powstały z winy pracowników branży budowlanej. Jeżeli kierownik budowy zgodzi się na zawarcie takiej umowy, to po wykryciu błędów budowlanych będzie zobligowany do usunięcia usterek na własny koszt.

Rękojmia na prace budowlane trwa:

  • 2 lata od podpisania umowy w przypadku wad fizycznych budynku lub jego części;
  • 5 lat od podpisania umowy w przypadku wykrycia wad nieruchomości.

Zabezpieczenie finansowe inwestora na podstawie umowy

Jedną z metod zabezpieczenia się inwestora przed błędami na budowie jest zabezpieczenie finansowe. Zabezpieczenie tego typu, jak każde inne, musi być regulowane osobną umową z wykonawcą, bo bez tego dokumentu nie będzie można dochodzić swoich praw.

Zabezpieczenie finansowe to konkretna kwota, przekazana nam przez wykonawcę, tuż przed rozpoczęciem prac budowlanych. Jest to pewnego rodzaju zaliczka kierownika robót, którą możemy pobrać w zadatku na poczet potencjalnych kosztów związanych z błędami wykonawczymi. Zaliczkę wypłaca się tuż po podpisaniu umowy o wykonawstwie.

W jaki sposób możemy wykorzystać otrzymane od wykonawcy pieniądze? Zabezpieczona kwota może być wybawieniem, jeżeli wykonawca popełnił rażące błędy wykonawcze, które będą wymagały kosztownych napraw. Z kwoty zamrożonej przez inwestora można też opłacić podwykonawców, kupić materiały budowlane i zlecić kolejne niezbędne prace na budowie.

Umowa o rękojmi gwarantująca zabezpieczenie finansowe pozwala także na uzyskanie odszkodowania w przypadku odstąpienia ekipy budowlanej od umowy.

 

Błędy na budowie – zabezpieczenie pieniężne przed ich skutkami może w przyszłości pokryć koszty:

  • wypłat dla podwykonawców;
  • zatrudnienia nowej ekipy budowlanej;
  • kar umownych, które ponieśliśmy np. z powodu przekroczenia terminu prac w konsekwencji błędów budowlanych;
  • zakupu dodatkowych materiałów budowlanych.

 

Błędy na budowie i zatrzymanie części wynagrodzenia wykonawcy

Zatrzymanie części wynagrodzenia to kolejny sposób na zabezpieczenia się inwestora przed błędami ekipy budowlanej. Warunki gwarancji doprecyzowuje się w umowie. Zatrzymanie części wynagrodzenia wykonawcy to nic innego, jak zamrożenie części jego pensji. Uzyskane w ten sposób pieniądze pomogą w sytuacji, gdy będziemy potrzebować środki do wypłaty odszkodowania lub naprawienia błędów na budowie.

Zatrzymana kwota musi być z góry określona w umowie. Zazwyczaj jest to konkretna suma lub kilka procent z całego wynagrodzenia wykonawczego. Jeśli wykonawca zgodzi się na taką gwarancję, to w trakcie prac budowlanych będzie mu wypłacana tylko część pensji. Pełną kwotę wykonawca otrzyma po zakończeniu robót budowlanych i pod warunkiem, że w trakcie prac nie popełni błędów budowlanych.