Skontaktuj się z nami

MPEXPERTBUD EKSPERTYZY BUDOWLANE PAWEŁ MATUSZ została stworzona, aby rzucać wyzwania zastanemu porządkowi wykonawczemu i nadzorczemu w budownictwie. Głęboko wierzymy, że budownictwo jest kwintesencją rzemiosła budowlanego, precyzji wykonania, odpowiedzialności inżynierskiej oraz wszelkiej staranności.

Sensem naszej działalności jest pełne przekonanie, że każdy Klient zasługuje na starannie i przede wszystkim bezpiecznie wykonane roboty budowlane, które zgodnie z ich jakością są sprawiedliwie i uczciwie rozliczone.

Jesteśmy z pełną odpowiedzialnością przekonani, że każdy Inwestor chce zapłacić za budynek w pełni funkcjonalny, a przede wszystkim energooszczędny, zdrowy i bezpieczny.

Nawiązując z Nami współpracę stajesz się Naszym partnerem. Nasz zespół wykorzystując pełnię swojej wiedzy i doświadczenia dba o Ciebie. Rozwiązujemy Twój problem tak, jak gdyby był Naszym problemem. Zawsze wybieramy rozwiązywania najkorzystniejsze finansowo i technicznie dla Ciebie.

MPEXPERTBUD – PEWNOŚĆ – DOŚWIADCZENIE – WIEDZA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma MPEXPERTBUD Ekspertyzy Budowlane to firma doradczo-usługowa świadcząca pomoc diagnostyczną oraz ekspercką dla budownictwa na terenie całego kraju. Obszar naszego działania obejmuje projekty konstrukcyjne oraz opracowania eksperckie w zakresie kompletnej dokumentacji projektowo-budowlanej oraz ekspertyz budowlanych i przeglądów budynków z badaniami konstrukcji. Nasze doświadczenie oraz kompetencje pozwalają nam przez cały czas prowadzić profesjonalne badania z zakresu rzeczoznawstwa budowlanego oraz ekspertyz budowlanych na każdym etapie powstawania projektu oraz podczas eksploatowania budynku.

W zakresie świadczonych przez nas usług oferujemy naszym Klientom profesjonalne doradztwo eksperckie i rewizyjne budynków lub ich części. Szerokie spektrum możliwości, jakie daje nam ponad 20-letnie doświadczenie i kwalifikacje naszych pracowników, pozwala nam na stałe prowadzić rzetelne i bezpieczne prace obejmujące:

Ekspertyzy budowlane

Celem ekspertyz budowlanych jest określenie aktualnego stanu technicznego budynku na podstawie badań i analiz jego poszczególnych części. Ekspertyzy pozwalają wykluczyć wady budowlane i określić możliwości naprawcze w danym obiekcie.

Inwentaryzacje budynków

Inwentaryzacje budowlane pomagają określić rzeczywisty stan techniczny budynku i niejednokrotnie zastępują starą dokumentację projektową obiektu. Są niezbędne przy decyzjach o wszelkiego rodzaju pracach remontowych i budowlanych istniejących nieruchomości. Odgrywają szalenie istotną rolę, gdy w pobliżu prowadzone są roboty budowlane, i pomagają egzekwować odszkodowania od nieuczciwych wykonawców robót budowlanych.

Przeglądy budynków

Okresowe kontrole budynków obejmują budynki przemysłowe, budynki użyteczności publicznej oraz budynki specjalne i pozwalają wyeliminować błędy lub wady w infrastrukturze budowlanej.  

Opinie techniczne budowlane

Wydanie opinii technicznych lub ekspertyz budowlanych jest nieodzowne w przypadku, kiedy w konstrukcji budynku stwierdzono wady konstrukcyjne niezawinione przez użytkownika nieruchomości. Wówczas opinie techniczne mogą ocenić jakość wykonanych robót budowlanych i określić ich potencjalny wpływ na uszkodzenia.

Rzeczoznawca budowlany

Rzeczoznawca budowlany to osoba pełniąca funkcję techniczną, która ma za zadanie określić stan techniczny budynku. Wydanie ekspertyzy oraz ewentualne orzeczenie nakazujące podjęcie działań naprawczych odbywa się na drodze oględzin budynku oraz analizy danych zawartych w dokumentacji.

Działalność biegłego rzeczoznawcy budowlanego

Zespół naszych wykwalifikowanych i doświadczonych biegłych rzeczoznawców budowlanych przygotuje rzetelną i obiektywną ekspertyzę techniczną każdego budynku. Od wielu lat sporządzamy opinie na wnioski Sądów, Prokuratur i Policji.

Co nas wyróżnia?

Budowlany Rzeczoznawca

Na każdym etapie naszej działalności kierujemy się profesjonalizmem i rzetelnością, ponieważ tylko taki sposób działania przynosi wymierny efekt.

Dzięki temu nasi Klienci mają pewność, że traktujemy ich poważnie i że do każdej sprawy podchodzimy z należytą uwagą i zaangażowaniem.

Staramy się, aby zakres świadczonych przez nas usług obejmował jak najszersze spektrum działań, a nasza wieloletnia praktyka każdego dnia była doskonalona i wspierana nowoczesnym i wyspecjalizowanym sprzętem badawczym pozwalającym diagnozować problem budowlany już podczas pierwszej wizyty.

MPEXPERTBUD Ekspertyzy Budowlane wykonuje rzetelne i niezależne ekspertyzy techniczne i budowlane, które mogą być wykorzystane przez organy Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Prokuraturę oraz Sądy.

Dzięki temu pomagamy zarówno inwestorom indywidualnym, jak i dużym przedsiębiorstwom doceniającym nasze doświadczenie i skuteczność.

W zakresie prowadzonych przez nas działań dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo, zdrowie i finanse Klientów korzystających z naszych usług, dlatego naszym priorytetem jest niezawodność oraz precyzja w określaniu stanu technicznego każdego obiektu budowlanego.

Rzeczoznawstwo Budowlane

Zadzwoń lub napisz do nas

Kto tworzy nasz zespół?

Zakres świadczonych usług wymaga od nas konkretnych kompetencji, umiejętności oraz doświadczenia.
Uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego naszych pracowników poparte solidną wiedzą i etyką zawodową to gwarantują.

Doświadczenie

Wiedza i kwalifikacje

Terminowość

Kompleksowość

Głównym celem MPEXPERTBUD jest zapewnienie Klientom pełnego bezpieczeństwa i przejrzystości współpracy z partnerem godnym zaufania, dlatego dla zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez nas usług firma korzysta z najnowocześniejszego sprzętu budowlanego pozwalającego na przeprowadzanie prac również technikami alpinistycznymi.

Naszym atutem jest to, że wszystkie porady oraz ekspertyzy w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego wykonywane w naszej firmie są opracowywane przez rzeczoznawców budowlanych z wieloletnim doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi oraz ekspertów wielu specjalności. Na stałe współpracujemy z:

  • kadrą profesorską Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
  • absolwentami Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
  • a także wieloletnimi pracownikami Pracowni Konserwacji Zabytków.

Tak wykwalifikowana kadra pomaga nam utrzymywać bardzo wysoki poziom kompetencji i umiejętności praktycznych wykorzystywanych w codziennej pracy oraz uprawnia do prowadzenia prac eksperckich w wielu specjalnościach:

  • konstrukcyjno-budowlanej,
  • zabezpieczenia przeciwpożarowego, drogowej, mostowej, kolejowej, telekomunikacyjnej oraz instalacyjnej w zakresie sieci,
  • instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zaufali nam:

logo bilfilger berger
logo bilfinger
logo porr
warbud
logo polimex mostostal
logo msz
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
logo naruszewo
logo marki
logo sakces
logo bph
logo ronson
logo nik
logo kir
Kompania Piwowarska
logo krus
logo boryszew
PKP Polskie Linie Kolejowe