MPEXPERTBUD EKSPERTYZY BUDOWLANE PAWEŁ MATUSZ została stworzona, aby rzucać wyzwania zastanemu porządkowi wykonawczemu i nadzorczemu w budownictwie. Głęboko wierzymy, że budownictwo jest kwintesencją rzemiosła budowlanego, precyzji wykonania, odpowiedzialności inżynierskiej oraz wszelkiej staranności.

Sensem naszej działalności jest pełne przekonanie, że każdy Klient zasługuje na starannie i przede wszystkim bezpiecznie wykonane roboty budowlane, które zgodnie z ich jakością są sprawiedliwie i uczciwie rozliczone.

Jesteśmy z pełną odpowiedzialnością przekonani, że każdy Inwestor chce zapłacić za budynek w pełni funkcjonalny, a przede wszystkim energooszczędny, zdrowy i bezpieczny.

Nawiązując z Nami współpracę stajesz się Naszym partnerem. Nasz zespół wykorzystując pełnię swojej wiedzy i doświadczenia dba o Ciebie. Rozwiązujemy Twój problem tak, jak gdyby był Naszym problemem. Zawsze wybieramy rozwiązywania najkorzystniejsze finansowo i technicznie dla Ciebie.

MPEXPERTBUD – PEWNOŚĆ – DOŚWIADCZENIE – WIEDZA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ekspertyzy budowlane Warszawa Cennik

Od lat pomagamy naszym klientom w uzyskaniu odszkodowań oraz ochronie ich interesów. To nasza misja! Specjalizujemy się w sporządzaniu profesjonalnych ekspertyz budowlanych.

Współpraca z rzeczoznawcą budowlanym Warszawa to inwestycja w stabilną i bezpieczną przyszłość

Ile kosztuje ekspertyza budowlana w Warszawie? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czego klient oczekuje od rzeczoznawcy budowlanego. Wybór firmy MPEXPERTBUD pozwoli zabezpieczyć nie tylko dobra materialne, ale też roszczenia wobec innych podmiotów. Nasze opinie techniczne budynków są solidnym narzędziem w dochodzeniu sprawiedliwości. Inwestując we współpracę z nami, masz gwarancję realnej stopy zwrotu.

Wycena pracy rzeczoznawcy budowlanego. Inwestycja, która przyniesie zysk

Nasi klienci otrzymują pełne wsparcie już przy pierwszym telefonie i wstępnych rozmowach. Współpracę kończymy dopiero wtedy, gdy klient wygra sprawę w sądzie lub podpisze porozumienie w obecności notariusza lub prawnika. Zapłata za ekspertyzę budowlaną ma sens tylko i wyłącznie w sytuacji, w której środki poświęcone na realizację zlecenia przyniosą klientom realne korzyści finansowe i niematerialne.

Robimy ekspertyzę budowalną tylko wtedy, gdy uznamy, że jest to opłacalne dla klienta!

inwentaryzacje budynków

W MPEXPERTBUD wierzymy, że każda wydana złotówka musi mieć odzwierciedlenie w konkretnej pracy.

Zanim przyjmiemy zamówienie ekspertyzy budowlanej, kompleksowo analizujemy problem klienta i określamy prawdopodobne czynniki ryzyka. Pozwala nam to zidentyfikować potencjalne zagrożenia, o których klient dowiaduje się jeszcze przed podjęciem współpracy.

Nasze analizy wstępne nie mają dodatkowych ani ukrytych kosztów! Dopiero, kiedy ocenimy opłacalność twojej inwestycji, dowiesz się, ile kosztuje wykonanie ekspertyzy.

Do każdego klienta podchodzimy w sposób profesjonalny i rzetelny. Nasze opracowania i ekspertyzy budowlane Warszawa wyceniamy indywidualnie na podstawie czynników, wśród których znajdziesz:

 • wielkość i poziom skomplikowania obiektu budowlanego,
 • jakość dokumentacji budowlanej i dostęp do niej,
 • dostępność badanych miejsc i elementów budynku,
 • termin realizacji ekspertyzy,
 • wykonanie kluczowych analiz, obliczeń i badań,
 • zakres zlecenia.

Przygotowanie ekspertyzy budowlanej o niskim poziomie skomplikowania może zająć zaledwie kilkanaście godzin. Ale niektóre opracowania wymagają dużego nakładu pracy, wtedy nasze działania liczy się w kilkudziesięciu, a nawet kilkuset godzinach.

W naszej historii zdarzył się skomplikowany przypadek, nad którym spędziliśmy aż 2 560 godzin pracy!

Zadzwoń lub napisz do nas

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY WARSZAWA CENNIK RYNKOWY

Ceny podane poniżej dotyczą klientów prywatnych i biznesowych. Mają charakter poglądowy.

Konsultacje telefoniczne z rzeczoznawcą budowlanym oraz analiza opłacalności wykonania ekspertyzy budowlanej – są darmowe.

 • dzień roboczy rzeczoznawcy budowlanego – od 2 500 zł netto + 23% VAT
 • prosta ekspertyza budowlana wykonana przez rzeczoznawcę budowlanego, biegłego sądowego – od 5 000 zł netto + 23% VAT
 • złożona ekspertyza budowlana wykonana przez rzeczoznawcę budowlanego, biegłego sądowego – od 7 500 - 25 000 zł netto + 23% VAT
 • bardzo złożona, trudna ekspertyza budowlana wykonana przez zespół rzeczoznawców budowlanych, biegłych sądowych – nawet 250 000 zł netto + 23% VAT
przegląd budowlany

Powyższe ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Każdy przypadek wyceniamy indywidualnie w oparciu o kompleksową analizę opłacalności inwestycji klienta.

Zadzwoń lub napisz do nas

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY WARSZAWA CENNIK DLA SĄDÓW, POLICJI i PROKURATURY

Rzeczoznawcy budowlani pracujący w MPEXPERTBUD Ekspertyzy Budowlane to także biegli sądowi, którzy na co dzień dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z instytucjami wymiaru sprawiedliwości oraz organizacjami pożytku publicznego.

Każdy profesjonalny rzeczoznawca budowlany biegły sądowy Warszawa otrzymuje zryczałtowane wynagrodzenie, które jest określane każdorazowo po zapoznaniu się z aktami konkretnej sprawy. W zryczałtowanej stawce wynagrodzenia znajdują się wszystkie koszty, jakie może ponieść biegły sądowy rzeczoznawca budowlany: dojazdy, badania, noclegi biegłego bądź zespołu biegłych oraz diety.

W indywidualnych przypadkach możemy podjąć się przygotowania opinii sądowych rozliczanych na podstawie karty pracy biegłego lub zatrudnionego zespołu biegłych.

koszty ekspertyzy budowlanej

Cennik* usług rzeczoznawcy budowlanego dla sądów, policji i prokuratury zależy od uprawnień oraz stopnia naukowego pracownika.

 • mgr inż. bez uprawnień budowlanych, pomocnik, robotnik do wykonywania odkrywek – 50 zł netto/godz.
 • mgr inż. z uprawnieniami budowlanymi, biegły sądowy – 75 zł netto/godz.
 • dr inż. z uprawnieniami budowlanymi/biegły sądowy – 100 zł netto/godz.
 • dr hab. inż. z uprawnieniami budowlanymi / biegły sądowy – 150 zł netto/godz.
 • prof. dr hab. inż. z uprawnieniami budowlanymi, biegły sądowy – 300 zł netto/godz.

*Powyżej przedstawiono kwoty netto za godzinę pracy.
Zwrot kosztów dojazdów i podróży rzeczoznawcy budowlanego i biegłego sądowego jest zgodny z ustawową stawką kilometrówki.

Zadzwoń lub napisz do nas