MPEXPERTBUD EKSPERTYZY BUDOWLANE PAWEŁ MATUSZ została stworzona, aby rzucać wyzwania zastanemu porządkowi wykonawczemu i nadzorczemu w budownictwie. Głęboko wierzymy, że budownictwo jest kwintesencją rzemiosła budowlanego, precyzji wykonania, odpowiedzialności inżynierskiej oraz wszelkiej staranności.

Sensem naszej działalności jest pełne przekonanie, że każdy Klient zasługuje na starannie i przede wszystkim bezpiecznie wykonane roboty budowlane, które zgodnie z ich jakością są sprawiedliwie i uczciwie rozliczone.

Jesteśmy z pełną odpowiedzialnością przekonani, że każdy Inwestor chce zapłacić za budynek w pełni funkcjonalny, a przede wszystkim energooszczędny, zdrowy i bezpieczny.

Nawiązując z Nami współpracę stajesz się Naszym partnerem. Nasz zespół wykorzystując pełnię swojej wiedzy i doświadczenia dba o Ciebie. Rozwiązujemy Twój problem tak, jak gdyby był Naszym problemem. Zawsze wybieramy rozwiązywania najkorzystniejsze finansowo i technicznie dla Ciebie.

MPEXPERTBUD – PEWNOŚĆ – DOŚWIADCZENIE – WIEDZA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY i PRAWNIK W WARSZAWIE

Dokładamy wszelkich starań do wykonywania rzetelnych ocen, opinii czy ekspertyz budowlanych dla klientów z Warszawy i okolic. Oferujemy pomoc naszych specjalistów, tj. rzeczoznawców budowlanych i prawników, którzy mają dogłębną wiedzę, a ich pracę cechuje najwyższa jakość i szczegółowość.

Nasze ekspertyzy budowlane w Warszawie zawierają wszystkie części wymagane prawem. W sprawach sądowych są one profesjonalnym materiałem dowodowym. Są napisane językiem przystępnym dla klienta, ale też mamy na uwadze sprawy techniczne i prawne, które muszą być odpowiednie dla sądów.

rzeczoznawca budowlany

Biegły sądowy rzeczoznawca budowlany Warszawa

Wszystkie nasze ekspertyzy budowlane przygotowuje biegły sądowy.

TO TRZEBA WIEDZIEĆ!

  • Prawo w Polsce działa tak, że biegły sądowy nie może przygotować opinii sądowej na prywatne zlecenie.
  • Ekspertyza budowlana, opinia techniczna, ocena techniczna czy orzeczenie dołączone do materiałów dowodowych są traktowane w sądzie jako opinie prywatne.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.)

Artykuł 505[7] stanowi, że jest możliwość przesłuchania świadka, który przygotował opinię na zlecenie podmiotu innego niż sąd, jako biegłego sądowego. Jednak taka sytuacja dotyczy wyłącznie postępowań o wartości sporu do 20 000 zł, a także tych postępowań, w których wartość sporu nie przewyższa wartości umowy.

Jeśli któraś ze stron postępowania sądowego złoży wniosek o przeprowadzenie postępowania uproszczonego, to przeciwna strona może wnioskować o pominięcie tego trybu. Sama może ubiegać się o typowy tryb, wynikający z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

W normalnym trybie postępowania możliwe jest przesłuchanie świadka, autora opinii lub oceny technicznej, ekspertyzy budowlanej czy orzeczenia, który jest biegłym sądowym. Świadek ekspert w tej procedurze zasadniczo nie występuje. Natomiast autor opracowania eksperckiego, który jest rzeczoznawcą budowlanym, może być przesłuchany jako świadek. Jego zeznania zwykle wnoszą bardzo dużo do sprawy.

prawa i obowiązki budowlane

Zgromadzony materiał dowodowy i zeznania świadków analizuje biegły sądowy powołany przez sąd. Taki biegły będzie odpowiadał na konkretne pytania sądu.

Biegły sądowy rzeczoznawca budowlany nie jest uprawniony do zbierania materiału dowodowego! Kompletacja jak największej liczby dokumentów, ich przygotowanie i włączenie do materiału dowodowego leżą w gestii stron postępowania.

Zadzwoń lub napisz do nas

Przygotowujemy dla naszych klientów solidny materiał dowodowy, dysponując ekspertyzą budowlaną sporządzoną przez rzeczoznawcę budowlanego, biegłego sądowego.

Trzeba pamiętać, że jest to tylko narzędzie w postępowaniu sądowym, którym ktoś musi umieć się doskonale posługiwać.

Nasze ekspertyzy budowlane mogą uwzględniać dodatkową pomoc prawną od powstania roszczenia aż do chwili uzyskania odszkodowania. Po przygotowaniu przez nas profesjonalnej ekspertyzy budowlanej klient może skorzystać z następnej usługi – współpracującej z nami na stałe kancelarii prawnej.

Rzeczoznawca budowlany i prawnik – takie połącznie wiedzy technicznej i niekwestionowanej wiedzy prawniczej oraz procesowej GWARANTUJE sukces!

Nasze ekspertyzy budowlane wykonane w Warszawie dają pewność, że każda sprawa będzie profesjonalnie i rzetelnie poprowadzona.

Z nami możesz liczyć na kompleksowe wsparcie od powstania roszczenia do ostatecznego wyroku w sądzie. Zadbamy o wszystkie etapy postępowania. Są nimi:

  • sporządzenie materiału dowodowego szczegółowo, w komplecie i profesjonalnie,
  • sporządzenie ekspertyzy budowlanej przez rzeczoznawcę budowlanego, biegłego sądowego, która będzie solidnym materiałem dowodowym,
  • opracowanie szczegółowych kosztorysów napraw koniecznych do wyznaczenia kwot roszczenia,
  • przygotowanie pozostałego materiału dowodowego przez naszą kancelarię prawną,
  • reprezentowanie klienta w sądzie przez doświadczonego pełnomocnika procesowego przez wezwanie,
  • opracowanie pytań do świadków w sprawie, w tym także przesłuchanie eksperta świadka (autora naszej ekspertyzy budowlanej),
  • spisanie precyzyjnych pytań do biegłego sądowego uczestniczącego w procesie (o ile zajdzie taka potrzeba),
  • opracowanie zarzutów do opinii biegłego sądowego i przesłuchanie biegłego sądowego (jeśli zajdzie taka potrzeba).

Nigdy nie współpracujemy z klientem, jeśli zlecenie jest niemoralne lub niezgodne z prawdą!

Zawsze przed przyjęciem zlecenia przeprowadzamy dokładną weryfikację i ocenę techniczno-prawną. Nie przyjmujemy zleceń, których rozstrzygnięcie – według naszej oceny – będzie z góry skazane na porażkę klienta. Inwestycja w ekspertyzę nie powinna być w przyszłości stratą dla klienta. Zawsze chcemy mieć pewność, że efekt naszych działań będzie możliwie najwyższą stopą zwrotu dla klienta.

przegląd budowlany

Zlecenie opieki prawnika i rzeczoznawcy budowlanego z Warszawy jest usługą dobrowolną. To klient decyduje o tym, czy mamy pomóc kompleksowo!

Korzystanie z usługi wykonania ekspertyzy budowlanej w Warszawie nie wiąże się z obowiązkiem skorzystania ze wsparcia naszej partnerskiej kancelarii prawnej. Wiemy, że nasi klienci mogą mieć już swoich pełnomocników procesowych. Zawsze przy podejmowaniu współpracy z kimkolwiek warto pamiętać o tym, że:

Gwarancją sukcesu w każdym sporze sądowym jest współpraca z doświadczonym i wyspecjalizowanym w prawie budowlanym pełnomocnikiem procesowym. Niezbędne jest dołączenie do materiału dowodowego solidnej ekspertyzy budowlanej. Jednak nawet najbardziej profesjonalna ekspertyza potrzebuje w sądzie profesjonalnego pełnomocnika procesowego. Jeśli będzie on niesolidny, to tworzymy najprostszą drogę do przegrania z pozoru oczywistej sprawy!

Zadzwoń lub napisz do nas