Prawo budowlane – ważne zmiany w 2023 roku

Zmiany w ustawie Prawo budowlane będą obowiązywały od 2023 r. Od nowego roku uproszczeniu ulegną kwestie związane z procesem inwestycyjno-budowlanym.

Co nam ułatwi nowelizacja przepisów dotyczących Prawa budowlanego? W 2023 roku wybudujemy dom bez pozwolenia na budowę. Nie będziemy też potrzebowali już pozwolenia na użytkowanie budynku. Z kolei cały proces inwestycyjny ulegnie maksymalnej cyfryzacji. Dzięki temu łatwiej nam będzie złożyć dokumenty do urzędu i prowadzić dziennik budowy. Co jeszcze zmieni się od 2023 r.?

 

Prawo budowlane w 2023 – co trzeba wiedzieć?

Zmiany w ustawie dotyczącej budownictwa zostały wprowadzone z myślę o uproszczeniu procesu inwestycyjnego i budowlanego. Nowelizacja była też wymuszona potrzebą cyfryzacji poszczególnych etapów składania dokumentów związanych z procesem budowlanym. Dzięki temu ułatwienia dotkną inwestorów, osoby pracujące na budowie i organy administracyjne związane z procesem budowlanym.

Prawo budowlane zmiany w ustawie w 2023 r. dotyczą:

 • możliwości budowy domu jednorodzinnego poniżej i powyżej 70 m2 bez pozwolenia na budowę
 • rozszerzenia katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych, których nie będzie trzeba zgłaszać do urzędu
 • rozszerzenia katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych, na które nie będzie trzeba uzyskiwać pozwolenia na budowę
 • uruchomienia kar za nieterminowe wydanie pozwolenia na rozbiórkę
 • uregulowania kwestii związanych z odpowiedzialnością zawodową w budownictwie
 • udoskonalenia procedury przekazywania do użytku obiektów budowlanych przez kierownika budowy 
 • utworzenia Bazy Projektów Budowlanych
 • modyfikacji systemu Elektronicznego Dziennika Budowy działającego równolegle z papierowym dziennikiem budowy
 • utworzenia Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego działającej równolegle z papierową książką obiektu budowlanego
 • utworzenia Elektronicznego Centralnego Rejestru osób posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB)
 • rozbudowy portalu e-Budownictwo.

Poza tym rzeczoznawca budowlany odzyska możliwość pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

 

Od 2023 bez pozwolenia na budowę domu

Od 2023 r. łatwiej będzie nam wybudować dom. Dotychczas przepisy rozdzielały tę procedurę na budynki o powierzchni do 70 m² i powyżej 70 m². Jeżeli chcieliśmy wybudować większy budynek, musieliśmy starać się o pozwolenie na budowę domu.

Nowe przepisy mówią, że podczas budowy domu o powierzchni powyżej 70 m² będziemy potrzebowali już tylko zgłoszenia na budowę. Przepis ten będzie obowiązywał bez ograniczeń powierzchni nieruchomości. Warunkiem jest, aby planowana budowla nie miała więcej niż dwie kondygnacje. Budynek będzie musiał mieć zatwierdzony projekt budowlany, nad którym musi czuwać kierownik budowy. Jednak w przypadku budynków o wielkości do 70 m² nie będziemy musieli posiadać kierownika budowy.

Od nowego roku to właśnie kierownik budowy będzie potwierdzał możliwość oddania budynku do użytku. 

Poza domami jednorodzinnymi uproszczenie dotknie też wolnostojących elektrowni wiatrowych. Nie będziemy potrzebowali na ich budowę pozwolenia, wystarczy zgłoszenie na budowę. Warunkiem będzie wielkość elektrowni (musi ona być większa niż 3 metry i mniejsza niż 12 m) i odległość budowli od granicy działki (nie mniejsza niż rzeczywista wysokość elektrowni).

 

Powstanie Baza Projektów Budowlanych

W 2023 r. zacznie działać Baza Projektów Budowlanych. Ma ona ułatwić dostęp pracownikom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego do zatwierdzonych i realizowanych projektów budowlanych. Dzięki temu wszystkie zgłoszenia i pozwolenia będą zbierane w formie elektronicznej.

Co nam daje taka baza? Podczas wizyty w urzędzie nie będzie nam już potrzebna dokumentacja papierowa. Inwestor podczas zgłaszania projektu budowlanego odbierze indywidualny numer projektu, który będzie widniał w elektronicznej bazie.

 

Nowa Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego to nowe medium w polskim Prawie budowlanym. Do przetwarzania danych uprawniony jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Do 2027 r. kierownik budowy może korzystać z elektronicznej wersji książki równolegle do jej wersji papierowej. Od 2027 r. będzie obowiązywał wyłącznie elektroniczny system książki – EKOB.

 

Czym jest Elektroniczny Dziennik Budowy?

Dotychczas kierownik budowy zgodnie ze swoimi obowiązkami prowadził papierowy dziennik budowy. Od teraz zakres użytkowania dziennika budowy w wersji elektronicznej ulegnie rozszerzeniu. Za udostępnienie Elektronicznego Dziennika Budowy innym uczestnikom procesu budowlanego będzie odpowiedzialny inwestor. To on będzie decydował, komu udostępnia zawarte w dzienniku dane (pod warunkiem, że to ograniczenie nie będzie utrudniało prowadzenia prac budowlanych). Dokumentację będzie prowadził kierownik budowy. On także będzie mógł udostępnić elektroniczny dziennik budowy odpowiednim organom, np. podczas kontroli na budowie.

Tradycyjny książkowy dziennik budowy będzie obowiązywał równolegle z Elektronicznym Dziennikiem Budowy do 2023 r. Po tym czasie papierowy dziennik budowy zostanie wycofany, podobnie jak książka obiektu budowlanego.