Inwentaryzacja budynku Warszawa tylko z fachowcem

Potrzebujesz sprawdzić stan techniczny domu i potrzebna ci jest inwentaryzacja budynku Warszawa? Sprawdź, kto może wykonać badanie i czym jest inwentaryzacja budynku.

Inwentaryzacja budynku to jedno z działań mających na celu przedstawienie aktualnego stanu technicznego budynku. Wprawdzie inwentaryzacja domu nie jest obowiązkowa, ale przydaje się w wielu sytuacjach. Przykładem może być sprzedaż nieruchomości albo potrzeba przebudowy domu. Opis techniczny tego typu jest szczególnie potrzebny w przypadku starych domów.

Inwentaryzacja budynku przyda się, gdy kupujesz dom

Jak już mówiliśmy, inwentaryzacja budynku nie jest badaniem obowiązkowym. Przydaje się ona jednak w kilku sytuacjach. Po pierwsze, powinieneś zlecić rzeczoznawcy budowlanemu wykonanie inwentaryzacji budowlanej, jeśli chcesz wykonać gruntowny remont lub przebudować dom. Inwentaryzacja przyda ci się zwłaszcza w tym drugim przypadku. Na podstawie rzeczywistego rysunku przedstawiającego faktyczne wymiary budynku architektowi będzie łatwiej wykonać projekt. Taki opis jest ważny zwłaszcza w przypadku starych domów, których właściciele nie mają aktualnej dokumentacji budynku.

Po drugie, inwentaryzacja budowlana jest przydatna w przypadku sprzedaży i kupna domu. Jeśli szukasz nowego lokum w Warszawie i chcesz kupić dom z rynku wtórnego, pamiętaj, że inwentaryzacja budowlana Warszawa pomoże ci zaplanować prace remontowe. To ważne, ponieważ bez dostępnej dokumentacji poświadczającej np. dotychczasowe prace remontowe podjęte w budynku, będzie ci trudno podjąć decyzję o przebudowie zastanych pomieszczeń.

Poza tym inwentaryzację budowlaną warto wykonać przy okazji zmiany przeznaczenia budynku. Przykładowo jeśli chcesz określić powierzchnię użytkową nieruchomości, żeby móc wyodrębnić w budynku lokale użytkowe, musisz sprawdzić, czy stan techniczny domu na to pozwala. Takie badanie może wykonać rzeczoznawca budowlany.

Co zawiera inwentaryzacja budynku i na co trzeba zwrócić uwagę?

Inwentaryzacja budowlana Warszawa to nic innego, jak opracowanie techniczne zawierające pełny opis istniejącego budynku. Jest podobna do projektu budowlanego i składa się z dwóch części:

– opisowej

– graficznej

W części opisowej rzeczoznawca budowlany odtwarza stan techniczny budynku z wyszczególnieniem wszystkich jego części, np. pięter. Dane zawarte w inwentaryzacji budowlanej muszą być prawdziwe i muszą oddawać stan faktyczny nieruchomości. W części graficznej specjalista umieszcza rzut budynku z zaznaczonym układem pomieszczeń i dokumentację fotograficzną. Rzuty budynku muszą przedstawiać:

– układ pomieszczeń

– rozmieszczenie schodów

– poziomy budynku (w tym piwnicę)

– układ ścieżek, chodników, ogrodzenia

– umiejscowienie szamba, studni, śmietnika, altany, przyłączy do budynku

– rozmieszczenie balkonów i tarasów.

 

Z kolei w części opisowej muszą się znaleźć następujące dane:

opis techniczny budynku

– wyszczególnienie materiałów budowlanych użytych do wykonania elementów budynku

– pomiary budynku, np. wysokość domu, powierzchnia

– lokalizacja budynku

– opis przeznaczenia budynku, np. lokal użytkowy, budynek mieszkalny itp.

Kto wykonuje inwentaryzację budowlaną w Warszawie?

Badanie techniczne budynku użytkowego wykonuje specjalista posiadający uprawnienia budowlane. Najlepiej, żeby to był rzeczoznawca budowlany, który przy okazji może przygotować ekspertyzę budowlaną. Taki pakiet może ci się przydać np. podczas zakupu domu z rynku wtórnego. Jeśli potrzebujesz zlecić inwentaryzację budynku Warszawa, zwróć uwagę na doświadczenie rzeczoznawcy budowlanego i jego staż pracy. Możesz też sprawdzić jego uprawnienia np. w bazie inżynierów budownictwa. Nowoczesne inwentaryzacje budynku wykonuje się za pomocą urządzeń do laserowego pomiaru grubości ścian.