Kim jest biegły sądowy rzeczoznawca budowlany?

Zawód biegłego sądowego rzeczoznawcy budowlanego może wykonywać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje w zakresie budownictwa. Specjalista ten jest odpowiedzialny za wydawanie sądowych ekspertyz budowlanych, które wykonuje na podstawie dostarczonych akt sprawy, a także rzetelnie przeprowadzonych oględzin danego budynku. Biegły sądowy rzeczoznawca budowlany posiada nieograniczone uprawnienia budowlane, przynależy do izby samorządu zawodowego, a przy tym może poszczycić się znaczącym dorobkiem praktycznym. Ponadto widnieje na liście rzeczoznawców budowlanych prowadzonej przez Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Jaką rangę mają opinie biegłego sądowego rzeczoznawcy budowlanego?

Opinie biegłego sądowego rzeczoznawcy budowlanego przedstawia się w sądzie w trwających postępowaniach cywilnych i karnych. Biegły sądowy rzeczoznawca w zakresie budownictwa posiada specjalistyczną, miarodajną i szeroką wiedzę, na podstawie której, ale i w oparciu o wykonane badania techniczne budynku, określa rzeczywisty stan techniczny danej nieruchomości. Ponadto potwierdza poprawność istniejącego projektu budowlanego i jego zasadność, a także jakość zrealizowanych prac budowlanych i wykończeniowych. Wskazuje też przyczyny powstania szkód czy katastrof budowlanych.

Każdorazowo w skomplikowanych przypadkach, ekspertyzy budowlane przygotowują właśnie biegli sądowi rzeczoznawcy budowlani, którzy nierzadko pracują w zespołach. Tak powstałe ekspertyzy, wykonane przez biegłego sądowego rzeczoznawcę budowlanego, gwarantują bezstronność i rzetelną ocenę stanu technicznego budynku. Opinię techniczną przygotowaną przez biegłego sądowego rzeczoznawcę budowlanego uznaje się za bezstronny dokument ekspercki, w pełni oddający aktualny stan techniczny budynku.

Ekspertyzy biegłego sądowego rzeczoznawcy sądowego

Biegły sądowy rzeczoznawca budowlany, na zlecenie klienta, wykonuje ekspertyzy budowlane dotyczące zwłaszcza:

 • rzetelnej oceny poprawności wykonanych prac budowlanych,
 • oceny poprawności wykonania izolacji, czyli warstwy ociepleniowej budynku czy fundamentów,
 • wskazania miejsc zawilgoceń, przecieków, wykwitów wraz z wyartykułowaniem przyczyn ich powstania,
 • wykrywania i miejsca występowania mostków termicznych,
 • poprawności wykonania część lub całości obiektu, tj. konstrukcji i pokrycia dachu,
 • stanu technicznego konstrukcji obiektu budowlanego,
 • inwentaryzacji powstałych uszkodzeń w obiektach budowlanych,
 • przyczyn awarii, które powstały w obiekcie budowlanym bądź katastrofy budowlanej,
 • wszelkich kontroli stanu technicznego i dotyczących utrzymania obiektu,
 • dopasowania powstałego projektu i sposobu przeprowadzania robót budowlanych do zasad sztuki budowlanej,
 • zabezpieczenia robót na czas trwającej rozprawy sądowej.

Jaki jest zakres prac biegłego sądowego rzeczoznawcy budowlanego?

Biegły sądowy rzeczoznawca budowlany zajmuje się obsługą doradczą i rewizyjną inwestycji.  Przygotowuje ekspertyzy budowlane dla:

 • budynków mieszkalnych i domów jednorodzinnych,
 • domów wielorodzinnych,
 • budynków przemysłowych i specjalnych,
 • obiektów wysokich,
 • domków letniskowych,
 • obiektów użyteczności publicznej.

Biegły sądowy rzeczoznawca budowlany Warszawa jest odpowiedzialny za sporządzanie rzetelnych, fachowych, a przede wszystkim miarodajnych ekspertyz budowlanych. Dokumentację tę można wykorzystać jako prawny dowód w sprawie sądowej cywilnej i karnej.